Interim management
Werkwijze
Duurzaam
Tarieven
Werving en selectie
Referenties
Wie zijn wij?
Overig aanbod
Contactformulier

Interim management onderwijs

NOA verzorgt het interim management in uw school of stichting. Kwaliteit staat voorop! Geen interim-manager die ‘even langs komt, veel geld vraagt en niets achter laat’. 

Onze interim-managers kennen het onderwijs van binnenuit. Zij pakken problemen op adequate wijze aan, zorgen voor duurzame resultaten en creëren draagvlak  binnen de organisatie voor (de geplande) onderwijsontwikkelingen.

Staat u voor:

-       complexe onderwijsvernieuwingen,

-       plotselinge afwezigheid van een directeur, rector of bestuurder

-       problematische cultuuraspecten

-       situaties waar tijdelijk extra leiderschap en management noodzakelijk is

een NOA interimmanager zorgt niet alleen voor continuïteit, maar ook voor vernieuwing en ontwikkeling..

Naast de eigen medewerkers beschikt NOA over een netwerk van interim-manager met ervaring in het Primair Onderwijs, het Voortgezet Onderwijs (inclusief het Speciaal Onderwijs), het HBO en ROC's. Onze interim managers werken vanuit een door de klant geformuleerde opdracht.  Alle interim-managers krijgen een eigen NOA begeleider die regelmatig met hem/haar om tafel zit. Deze begeleider neemt ook regelmatig contact met u op om de kwaliteit van het geleverde interimwerk en de voortgang te evalueren.

 


Top